Diensten

Organisatie Advies

Van organisatie vraagstuk naar organisatie oplossing.

Coaching

Werken met je eigen potentieel.

Cursussen

Die aankomen en blijven hangen.

Workshops

Ervaren hoe het bij je past.

Trauma's

Omgaan met angstculturen.

Internationaal werk

Trainers zonder grenzen.

Organisatie advies

Van organisatie vraagstuk naar organisatie oplossing

Klanten willen oplossingen voor hun organisatievraagstukken. Als organisatieadviseur, die op een systemische- en analytische wijze adviseert, kijk ik mee naar zijn of haar organisatie vraagstuk al ware het een gezondheidsvraagstuk. De organisatie, “het lichaam” is, in deze manier van kijken, door omstandigheden soms geblesseerd of verwond. Zo’n blessure of verwonding kan een behoorlijk effect hebben op het humeur en de beweeglijkheid van medewerkers, teams, afdelingen, directies en besturen. En als het voortduurt ook op het humeur van de klant en de directe omgeving.

In de natuur en in organisaties laten mensen, teams of afdelingen niet graag hun zwakte of verwonding zien. Je geeft een ander hiermee soms een voordeel die je wilt voorkomen. Zeker als je niet weet of de ander met die informatie voor de kill gaat. Het maakt jou, je team of je afdeling kwetsbaar.
Het is daarom niet vreemd dat in teams, waar het niet goed loopt, medewerkers voorzichtig of als aangevallen voor “hun wond” gaan staan zodat de pottenkijker hier geen zicht op krijgt.
Hoe een medewerker of team het ook wend of keert, “die wond” heeft uiteindelijk effect op de rest van de organisatie. Je ziet het terug in de dynamieken in de organisatie. De oplossingen voor het vraagstuk of “de wond” liggen achter het vraagstuk te wachten en komen sneller aan het licht als je het vraagstuk onderzoekt, herkent en erkent.

Elk organisatie vraagstuk is voor onze organisatie een unieke startpunt voor het vinden van een nieuwe oplossing. Elk vraagstuk zien wij als een signaal in het organisatie systeem dat gezien wilt worden. Het is een reactie op iets. Samen met elke klant kijken we naar de volle omvang van het vraagstuk zonder het mooier of lelijker te maken en kijken we naar de oplossing die zich laat zien.
Met u maken we een passend begeleidingsplan en tijdspad om uw organisatievraag op te lossen zodat u, als organisatie, de tijd en ruimte heeft om een medewerker en of team onder begeleiding terug te laten veren in hun kracht, gebruik makend van hun eigen potentie.

U leeft maar één keer. En die tijd wilt u het liefst vullen met zaken waar u goed in bent. In onze coaching stijl kijken we met u mee naar uw potentieel en naar uw veerkracht. Hoe u uw natuurlijke kundigheden en vaardigheden kunt inzetten of al inzet.
We kijken samen met u naar hoe dit zich verhoudt in uw directe werkomgeving, in de balans van geven en nemen met de organisatie. Waar uw taken en verantwoordelijkheden beginnen en eindigen en hoe u binnen deze bandbreedte sterker, steviger en met plezier kunt werken. Ook coachen we u als u de ambitie heeft om elders in de organisatie of daarbuiten aan de slag te gaan.
Gedurende de coaching gaat u ervaren hoe verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen potentieel niet alleen fijn is voor u zelf maar ook voor uw werkomgeving. Die krijgt dan meer duidelijkheid van u waarom u zaken oppakt in team verband zoals u ze oppakt. Ook krijgen medewerkers binnen en buiten uw team meer inzicht in wanneer en waarvoor ze u het beste kunnen vragen om te participeren.
Bij team coaching vragen we van de teamleden en van hun leiding om lef en bereidheid te tonen om nieuwe paden te willen bewandelen. Om samen te kijken naar het zelfde, vanuit andere perspectieven zodat nieuwe inzichten de ruimte krijgen om te landen tijdens het coaching traject. Lef en nieuwsgierigheid zijn krachtige bewegingen die nodig zijn om meer van het eigen potentieel zichtbaar te maken.
In onze stijl van persoonlijke-, team- of organisatie coaching kijken we mee met de opdrachtgever naar het organisatie vraagstuk of naar het organisatie probleem. Dit zonder het mooier of lelijker te maken. Samen willen we zien wat er nu werkelijk ligt. Hoe het is ontstaan, wie het allemaal aan gaat en welke taken en verantwoordelijkheden deze medewerkers hebben. Ook kijken we samen welke richting het vraagstuk of probleem opgaat als het de ruimte krijgt om te groeien. Door deze acties worden de dynamieken, de reacties van mensen uit de verschillende organisatie lagen op het probleem, beter zichtbaar. Wat we te zien krijgen bekijken we vanuit meerdere invalshoeken om het beter te kunnen herkennen en erkennen. We willen namelijk weten op welke wijze het probleem zich laat zien, hoe het aandacht vraagt en hoe het aan de bel trekt.

Na het herkennen en erkennen kunnen we sneller werken aan de oplossingen die daarachter zichtbaarder worden. Voor het maak- en werkbaar maken van de oplossingen zetten we het aanwezige potentieel in en indien nodig tijdelijk deskundigheid van buitenaf.

Coaching

Werken met je eigen potentieel

Cursussen

Die aankomen en blijven hangen

Het systemisch werken ontwikkelt zich in een hoog tempo en wordt middels cursussen en opleidingen steeds breder toegankelijk. Professionals ontdekken in hun dagelijkse praktijk dat systemisch werken een effectieve en plezierige manier van werken is.

Cursussen moeten ogen openen en aan de dagelijkse praktijk iets toevoegen. Het geleerde moet morgen gebruikt kunnen worden. Gun uw zelf en uw werknemers daarom cursussen om bij te blijven en om eigen netwerken te versterken.
Onze cursussen zijn gericht op professionals die op verschillende niveaus binnen hun organisatie samenwerken. In onze cursussen verwerken we organisatorische- en maatschappelijke vraagstukken die actueel zijn voor deelnemers en organisaties. We behandelen deze vraagstukken thematisch op analytische- en op systemische wijze.

Systemisch werken leert onze deelnemers om met een open-mind en zonder waardeoordeel te kijken naar organisatievraagstukken. Dit zonder de vraagstukken mooier of lelijker te maken. Op deze wijze kunnen de deelnemers sneller en vrijer zaken herkennen en erkennen in een vraagstuk waardoor de oplossingen ook sneller zichtbaar worden.

“Versnellen is dus durven te vertragen om eerst het beest in de bek te kijken” zei een deelnemer van ons in een training.

Bij de homepagina ziet u de cursussen die we u dit jaar en volgend jaar aanbieden.

“Geniet van uw nieuwe inzichten tijdens het samen leren en samen experimenteren”.

Sjoerd de Vries

“Cursussen die aankomen en blijven hangen” die we in 2020 / 2021 incompany aanbieden zijn:

  1. Systemisch waarnemen en werken voor HR medewerkers.
  2. Omgaan met angstculturen in de organisatie.
  3. Effectief systemisch omgaan met stress en werkdruk.
  4. Effectief samenwerken als (semi) overheid met dorpen.
  5. Project-/ organisatieopstellingen voor projectmanagers.
  6. Praktisch systemisch leiding geven aan professionals.
  7. Systemisch waarnemen en werken voor OR leden
  8. Systemisch adviseren in een veranderende organisatie.
  9. Verander – management voor je pensioen.

Interne cursussen.

Interne cursussen op bestuursniveau, voor het MT, voor leidinggevenden en voor de uitvoerende teams worden worden altijd in overleg op maat gemaakt. “Cursussen die aankomen en blijven hangen” verzorgen we zelf of met een geselecteerd team van trainers die aan onze organisatie verbonden zijn.

Door u aan te melden voor één van onze workshops geeft u blijk van uw interesse in het systemisch werken. De workshops zijn proeverijen. Hierin kunt u kijken en ervaren hoe systemische werkmethoden een aanvulling kunnen zijn voor uw dagelijkse praktijk.

We willen graag dat workshops luchtig zijn. Een workshop mag ook een plek zijn waar u mag grinniken om uw nieuwe ervaringen tijdens oefeningen. Onze oefeningen komen uit de praktijk en zijn praktijk gericht.

Uit honderden brieven en mails van klanten hebben we maatschappelijke – en organisatorische vragen gebundeld. Deze hebben we eerst in thema’s omgezet en vervolgens in workshop materiaal met werkzame oefeningen voor grote- en kleine groepen.

Systemisch werk doet iets met je zeggen deelnemers. Je kijkt vanuit een andere invalshoek naar zaken die je al dacht te kennen. Ook toets je niet alleen of de uitkomsten kloppen in een oefening maar ook of het kloppend voelt voor jou.

Veel deelnemers hebben eerder deelgenomen en gebruiken meerdere systemische werkvormen al in hun werk. Nog steeds horen we ook van deze deelnemers opmerkingen als “Oh nu snap ik waarom ….Ik wist het denk ik al wel, maar ik had er eerder nog geen woorden voor”.

Workshops zijn goed om nieuwe dingen te leren die je dagelijks kunt gebruiken in de uitoefening van je vak maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten die je netwerk versterken.

Workshops

Ervaren hoe het bij jou past

Trauma’s

Omgaan met angstculturen

Om van angstculturen af te komen heb je als organisatie hulp van buitenaf nodig. Onze organisatie biedt deze hulp van buitenaf. We begeleiden en coachen organisaties die vast komen te zitten door een trauma of door een angstcultuur. Wij helpen teams om uit hun angstcultuur te komen en om er er uit te blijven in de toekomst. We helpen teams met hun isolement te doorbreken en om hun veerkracht en potentieel weer in beweging te zetten. We helpen tot ze hun flow weer gaan voelen. Dan gaan we weer weg.

Overheden, industrieën en middelgrote organisaties kunnen wel een sterke positie of naam hebben in de markt, maar een niet gedragen interne organisatieontwikkeling of een onverwachte verandering in de bedrijfscultuur kan er toe leiden dat medewerkers opeens geen verbinding meer voelen met hun team, met hun organisatie of met de naam en faam van de organisatie.
Onze praktijk heeft ons geleerd dat duwen van boven naar beneden en andersom dan niet meer werkt. Zonder verbinding gaan teams zich isoleren en de organisatiecultuur wordt vervolgens door ze als onveilig en als dwingend ervaren. Deze dynamiek, de reactie op verandering, kan uitmonden in een angstcultuur die u als organisatie niet kan oplossen omdat er op zulke momenten te sterke gevoelens van wij versus zij aanwezig zijn. Dan heeft u hulp van buitenaf nodig. Hulp die wil werken voor het grotere plaatje, voor het geheel van uw organisatie. Dus niet voor wij of voor zij maar met wij en met zij. Het systemisch adviesbureau Sjoerd de Vries stapt als team met één been in deze dynamiek van uw organisatie en houdt één been op het droge om als coaches en als adviseur niet zelf meegezogen te worden en om te voorkomen dat we als organisatie niet zelf in een isolement terecht komen. Hiervoor gebruiken we onze systemische academische netwerken net zoals zij regelmatig ons hiervoor vragen.

Quotes van werknemers in een angstcultuur waarmee we aan het werk zijn geweest.
“Het leek opeens alsof de tijd stil stond in onze afdeling en dat de flow en de productie totaal was verdwenen”.
“Mijn ambitie is net als mijn speelsheid en mijn zelfvertrouwen weg. Kansen zie ik niet en mijn kritisch vermogen voelt als eruit geramd. Het is alsof ik al jaren stil sta. Ik pas op mijn woorden, voel mij eenzaam en niet bij machte om het tij te keren. Ik sluit mijzelf af.”

Om weer terug te veren naar de oorspronkelijke kracht van deze medewerkers, team of afdeling is externe begeleiding en coaching nodig. Het Systemisch Bureau Sjoerd de Vries weet met hun ervaring hoe je organisaties en mensen uit hun isolement kan halen en hoe je mensen en teams weer met elkaar moet verbinden.

Quotes van werknemers na onze teamcoaching trajecten. “Ik kan en mag weer zijn wie ik ben. Door teamcoaching heb ik weer lef gekregen om mijn rol op te pakken. We spreken elkaar weer aan. Ik heb mijzelf en mijn collega’s stukken beter leren kennen. Het vertrouwen in elkaar is enorm toegenomen. Kwaliteiten van anderen zijn weer zichtbaar. Het vertrouwen in elkaar en in de organisatie is toegenomen. Top coaches, die van Sjoerd de Vries”
Teamcoachen is altijd een onderdeel van het samenspel tussen verschillende partijen die weer naar elkaar toe willen groeien. Samen op weg naar een nieuwe ontwikkelingsfase kan alleen door lef en inzet van alle betrokken partijen.

Samen met de trainers van de Noord Nederlandse Flow&Go Foundation reizen we jaarlijks naar het Zuiden van Afrika om lokale projecten en aanvragen te ondersteunen. We hebben een ANBI status en worden financieel gesteund door verschillende organisaties en sponsoren.
In Zambia steunen we een vrouwenorganisatie die de Naleli vrouwen heet, genoemd naar de sterren die stralen. In zes jaar hebben deze vrouwen met onze steun meer dan 500 kleine bedrijfjes gestart en zijn nu een economische groep die in de regio respect afdwingt. Ze werken als elkaars ambassadeurs samen. Die zelfde vrouwen die niet naar het vervolgonderwijs mochten omdat ze hun basisopleiding niet hadden afgerond krijgen nu aanvragen van onderwijsinstellingen of jongeren bij hun stage mogen lopen. “Bedankt: mijn bedrijf heb ik mede dankzij jullie trainingen al vijf jaar. Grace Kalatiya”

Het fietsproject van Flow&Go in Zambia zorgt ervoor dat vrouwen voor hun bedrijf een fiets op afbetaling kunnen kopen. Zo zijn ze uren eerder op de markt met hun waar en verhuren hun fiets daar aan andere vrouwen. Voor elke afbetaalde fiets, € 190,00, komt een nieuwe fiets vrij voor een volgende onderneemster. “Dankzij die fiets kan ik uren langer op de markt staan, Amina Shamba”

In Namibië ondersteunen we de projecten van Imago Dei in de Township Katutura bij de hoofdstad Windhoek. We trainen het project Woman at Work voor vrouwen uit de Township die uit het arbeidsproces zijn geweest en er weer in willen. Maar ook trainen we het Rugby team van Namibië die gelden nodig heeft voor hun doel, om kinderen te laten sporten in de Townships. “Flow&Go a dream team that makes things happen. Zack Pienaar, CEO Imago Dei”.

In Zuid Afrika steunen we docenten en studenten op de universiteit van Free State. Vanuit deze universiteit ondersteunen we ook community leaders van de Townships en pastors die daar werken met training programma’s. “Bedankt voor de trainingen en voor het groeien van eigenwaarde onder de pastors en community leaders. Gerhard Botha, Universiteit van die Vrystaat”.

 

De kunst van het loslaten
In 2020 organiseert de stichting Flow&Go een nieuw train de trainers programma “De kunst van het loslaten”. Onder begeleiding van Flow&Go trainers krijgen Nederlandse trainers en managers de mogelijkheid om het leren loslaten naar een hoger niveau te brengen door zelf mee te reizen en mee te werken met onze lokale partners in Afrika. Het wordt een interculturele leergang op twee continenten. Drie fases: voorbereidende activiteiten, de uitvoering op lokaal niveau en het nagloeien terug in Nederland. Kortom: personal development while contributing!

Train-de-trainer Afrika

Een uniek train de trainer programma | Out in Afrika is dé interculturele leergang die op twee continenten gefaciliteerd wordt door internationaal ervaren trainers.
Een Trainers training waarbij jouw eigen ontwikkeling als mens en trainer ver-rijkt wordt samen met de levens van anderen, op een ander continent!

Inter- nationaal werk

Trainers zonder grenzen

Bent u geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in de diensten van ons systemisch bureau: organisatieadvies, (team) coaching, cursussen, workshops, internationaal samen trainingen verzorgen of hoe onze organisatie met uw organisatie kunnen samenwerken om een interne angstcultuur op te lossen? Stel dan uw vraag via het contactformulier, bel, mail of stap binnen. Wij vinden het fijn om met u in gesprek te gaan en om mee te kijken naar wat passend zou kunnen zijn voor uw organisatie-, team- of persoonlijke vraag.

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries.
0592 242162
06 27167938

Bedrijf

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries

Oosterveld 19
9451 GV Rolde

Social Media

Zie ook op:

Pin It on Pinterest

Share This