Door wijzigen positie organisatieproblemen oplossen

Nieuwe handel en nieuwe partners inbedden in de BV Nederland volgens de hier gestelde wettelijke gedrag- en kwaliteitscodes.

Organisatiedynamiek
Een drie jaar oude vereniging van dienstverleners – die bovenstaande in haar vaandel heeft – vroeg om een organisatie-opstelling om meer helderheid te krijgen over de dynamiek die speelden in deze organisatie. De organisatie-opstelling moest helderheid geven over hoe ze authentiek hun verhaal, – waarom zijn we in het leven geroepen en door wie- , konden vertellen aan hun partners en aan de BV Nederland en waarom hun huidige verhaal steeds zo slecht ontvangen werd of niet gehoord.

Geven en nemen
Dat dit verhaal goed vertelt wordt heeft de organisatie en hun partners, zoals het Ministerie van Economische Zaken en De Nederlandse Bank (DNB) en de BV Nederland, nodig om het doel van de organisatie verder te brengen. Een verhaal over wat ze werkelijk kunnen geven en nemen als organisatie. Een verhaal over de balans van geven en nemen tussen deze organisatie en hun omgeving.

Organisatie-opstelling
In de opstelling zag je de jonge vereniging naar hun nieuwe plek in hun speelveld zoeken. Dit in en om grootheden zoals o.a.: de Nederlandse Bank, de Ministeries, NVB, VNO-NCW en de Europese Commissie. In hun zoektocht in dat bos hadden ze weinig aandacht meer voor de vraag “waarvoor zijn wij als organisatie in het leven geroepen”, het doel van de organisatie. Ze waren nu bezig om aardig gevonden te worden.

In contact staan
We zagen een wisseling in de top van de organisatie na het verliezen van contact met leden van hun achterban, hun eigen leden en hun toekomstige partners die zich hier willen vestigen of hun producten hier aan de man willen brengen. “De handel is bijna weg” zei de man die het Nederlandse achterland representeerde op een moment vlak voor de wisseling in de top. “Ze zijn nu weg” zei hij daarna. Nadat degene in de top gewisseld was in het systeem en geen invloed meer had riep de zelfde representant “ze zijn weer terug”.

Op de juiste positie
Duidelijk werd in de opstelling dat vertegenwoordigers van de organisatie nu vanuit de juiste positie respectvol hun verhaal zouden moeten vertellen aan hun partners en aan de BV Nederland Eerst moesten ze de juiste positie vinden ten opzichte van hun partners en ten opzichte van de BV Nederland. Dus stoppen met uit een hoge positie te praten als je in de orde der dingen die positie net hebt. De juiste positie innemen, lager in rangorde dan de partners en de BV Nederland.

Nieuwe inzichten
Briljante mensen die hun organisaties vertegenwoordigden in de vereniging, met veel kennis in de bovenstroom keken toe, voelden en zagen in de onderstroom dat hun gesprekspartners buiten de vereniging meer willen dan de vriendelijke glimlach die ze overal gaven. Hun partners wilden serieus genomen worden met een helder verhaal die beoordeeld kon worden en verder geleid.

Respectvolle behandeling
Als deze vereniging de BV Nederland iets wilde uitleggen moesten ze eerst met respect onderkennen dat de BV Nederland ouder en hoger is in de rangorde dan zij. In de opstelling bleek dat de vereniging zich gedroeg alsof ze de ouders waren van de BV Nederland. Hierdoor hadden ze een probleem omdat de werkelijkheid andersom was. Dit verklaarde ook waarom hun boodschap niet aankwam. Ouders willen niet dis-respectvol behandeld worden door zoons of dochters die een te hoge positie innemen in de verhoudingen.Ze konden hoogstens de dochter of zoon zijn die het meeste weet van dit onderwerp. En dat is ook de positie die ze van de BV Nederland mochten innemen.

Juiste positie
De boodschap van de vereniging kwam voor het eerst aan toen een teamlid de juiste positie in nam. Toen werden de man en de vrouw die gezamenlijk het doel representeerden vol geraakt. Vanuit deze positie hoorde de BV Nederland wat de vereniging wil uitdragen en konden ze eindelijk zich trots voelen op de vereniging. Zoals ouders trots kunnen zijn op hun kinderen.

 

 

Sjoerd de Vries
Sjoerd de Vries heeft als organisatie adviseur en als -coach een onderscheidende systemische signatuur in advisering en coaching. Met innovatieve systemische adviesmethoden coacht en adviseert hij bij organisatie-, team- en persoonlijke vraagstukken.

Sjoerd de Vries is de drijfveer achter het merk van Systemisch Bureau SJOERD DE VRIES. Met zijn achtergrond als bestuurder, manager en uitvoerder heeft Sjoerd zowel nationaal als internationaal ervaring met wendbare organisaties. Overheden en organisaties die sterk beïnvloed worden door maatschappelijke ontwikkelingen. Op een innovatieve wijze mengt hij analytisch en systemisch denken om oplossingen en wegen te ontdekken die on the job passend zijn en mens en organisatie helpen om zijn of haar positie te optimaliseren. Hij brengt mensen en en groepen in beweging, of dat nu (politiek) bestuurders zijn, directies, leidinggevenden of teams.
Advies | Coaching | Cursussen / Trainingen |  Contact

Pin It on Pinterest

Share This