Download e-Book 

Dit boek geeft inzicht in het werken met angstculturen binnen onze overheden.

Het is een procesbeschrijving van het werken binnen een gemeente die hinder ervaart van een angstcultuur in één van haar teams en ongerust is of deze cultuur overslaat naar andere afdelingen en teams.

Twee teamcoaches werden hierom, op uitnodiging van een gemeentesecretaris, uit genodigd om dit team te begeleiden. Een team waarbij de controle op het werk door de leden ervaren werd als weggevaagd. Dit net als de onderlinge verbintenis met collega’s en organisatie.

Deze coaches vroegen voor hun start twee back up teams om zelf niet besmet te raken, een intern team onder leiding van de gemeente secretaris en haar HRM team en een extern team met trauma experts. Dit om te bewaken dat beide coaches één been op het droge hielden en één been in de stroom van de emoties.

Dit boek beschrijft de stappen die dit team genomen heeft met de teamcoaches om hun veerkracht weer aan te kunnen spreken en om weer een team te worden.

Dit lezen is deelgenoot worden van een veranderproces waarin geïsoleerde medewerkers ervaringsdeskundigen worden voor andere teams. Waar schaamte omgezet wordt in trots.

Deze ambtenaren herkennen en erkennen nu de symptomen en de dynamieken van een angstcultuur en weten een mogelijke volgende te voorkomen door als groep tijdig aan de bel te trekken. Herkennen en erkennen wat er is,  zonder het mooier of lelijker te maken, is het begin van de oplossing bij dit soort organisatievraagstukken.

Dit boek kon ontstaan door de samenwerking van vier mensen. De twee coaches en de twee leden van het externe back up team. Ook het interne team en de medewerkers van deze gemeente hebben deze procesbeschrijving gelezen en aangevuld. Ook zij willen we bedanken voor hun tips, steun en vertrouwen.

Sjoerd de Vries

Nicole van de Ouw

Cecile Oosting

Hinke Vroom

Bedrijf

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries

Oosterveld 19
9451 GV Rolde

Social Media

Zie ook op:

Pin It on Pinterest

Share This