Organisatieadvies

Advies aan organisaties

Elke organisatie is een levend systeem. Dit levende systeem heeft de informatie die de adviseur nodig heeft om de oplossingen te vinden achter de organisatie vraagstukken. Het hiervoor loslaten van vooropgezette overtuigingen over deze vraagstukken vraagt om vertrouwen van de opdrachtgever en geeft mij, als organisatie adviseur, de speelruimte die ik in dit ervaringsvak nodig heb.
“Mijn klanten leren oplossingen te vinden in snel wendbare organisaties en respectvol afscheid te nemen van oplossingen die niet meer werken”.

Iedere persoon, team of organisatieonderdeel binnen een (overheids)organisatie is uniek. Iedereen hoort erbij en gezamenlijk vormen ze een geheel. Het verzorgen van organisatie advies is daarom maatwerk. Hoe gaan de delen en het geheel om met hun politieke of maatschappelijke omgeving en hoe kunnen zij met deze omgeving hun kans vergroten om gemeenschappelijk te groeien.

Als organisatie-adviseur begeleid ik bestuurders, politici, mensen uit verschillende managementlagen en teams in lang- en kortdurende trajecten. Het is inspirerend om meer inzicht en grip te krijgen op de patronen van een wendbare overheidsorganisatie. Hoe de boven- en onderstroom werkt in de verschillende geledingen van een (ambtelijke) organisatie en daarbuiten en welke dynamieken er een rol in spelen.

Eerst vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek onderzoeken we samen de veranderende werksituatie en de positie die u of uw team daar in inneemt. We brengen de ontwikkel punten in kaart en verkennen samen de behoeften en mogelijkheden. Het ervaren van een onderlinge”klik” en een goed gevoel over de haalbaarheid van uw of uw team’s doelstelling is belangrijk voor een prettige samenwerking en goed eindresultaat.

 

 Na de kennismaking ontvangt u van mij een schriftelijk voorstel – inclusief werkwijze, tijdspad en prijsopgave- afgestemd op uw vraag en doelstelling. Het verkrijgen van inzicht en het verbeteren van uw positionering staat centraal. Bent u geïnteresseerd en gaat u akkoord met het voorstel dan stellen we in overleg de data en tijden vast en starten we met het traject.

Elk advies-, coachingtraject of training wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. In dit gesprek blikken we samen terug op het verloop van het traject, de onderlinge samenwerking en de realisatie van de doelstellingen. Eerst de relatie en dan de business.

Het is een eer en een teken van vertrouwen om klanten te mogen adviseren. Om samen te inspireren tot (persoonlijke) groei met een positieve impact. Om samen nieuwe wegen te vinden om mensen tot actie te inspireren en grenzen te verleggen.

Bent u benieuwd?

Neem dan gerust contact met hem op en bel 06 -27167938 of stel uw vraag via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 24 uur een reactie.
Van welke dienst(en): advies, begeleiding, onderzoek of workshops wilt u gebruik maken? Bel, mail, stap binnen. Ik vind het fijn om met u in gesprek te gaan om mee te kijken wat een passend traject zou kunnen zijn bij uw of uw team vragen.

Sjoerd de Vries.

Bedrijf

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries

Oosterveld 19
9451 GV Rolde

Social Media

Zie ook op:

Pin It on Pinterest

Share This