Gemeente Groningen

Client: René Schaap
Info: Gemeente Groningen

“Op 13 april 2017 heeft de OR Gemeente Groningen en scholingsdag gehouden onder begeleiding van Sjoerd de Vries. Deze dag stond in het teken van positiebepaling; waar sta je nu eigenlijk als OR in de organisatieontwikkeling? Sjoerd begeleidde deze dag op zijn eigen unieke, beeldende en enthousiaste manier, waarbij hij elke vraag beantwoordde met een tekening en een verhaal, waarbij de vragensteller zelf zijn conclusie leert trekken. Een heel bijzondere en leerzame dag.”  – René Schaap, ambtelijk secretaris OR Gemeente Groningen

Pin It on Pinterest

Share This