Social Venture Network

Client:  Alie Veldman
Info: Events & Project Coordinator bij Social Venture Network

“Thanks again for making the Fall Conference such a memorable experience. Looking forward to seeing you this spring in San Diego!”

Social Venture Network is een mondiaal netwerk waar ik deel aan neem. In peergroups delen we zakelijke ervaringen, successen en fouten. Een korte periode heb ik gewerkt aan het Europese SVN netwerk en ben later in het Nederlandse SVN netwerk gestapt. Deelnemers kunnen partners worden in gezamenlijke projecten.

Pin It on Pinterest

Share This