Van passieve rol in productieketen naar actieve en assertieve rol

De mens van nu wil geen passieve positierol meer ergens in de productieketen maar een actieve en assertieve rol in onze systemen. De nieuwe connectiviteit van groepen bepaald de wendbaarheid en het succes van de zeil vloten die met een afgebakend en tijdelijk doel binnen komen zeilen als het tij goed is. Ze organiseren op het niveau waarop het probleem zich voordoet. Dit proces zie je nu duidelijk bij ZZPers en met andere groepen die zich tijdelijk als zwerm manifesteren met nieuwe systemen zoals crowd funding. Als het doel bereikt is van de samenwerking zwermen ze weer uit naar de volgende projecten en samenwerkingen.

Dynamiek laag- en hoogconjuntuur
Het gewicht van de vloed of hoogconjunctuur is niet voor eeuwig bestand tegen de dynamieken van eb of laagconjunctuur. Het lijkt als of het met doodtij, de crisis, is gaan kantelen. De “ongeziene” onderstroom die eerder geen aandacht kreeg tijdens de vloed, stroomt steeds zichtbaarder met eb de samenleving in.

Koers bepalen
Lang hebben de mensen die in de vloed de koers bepaalden, onvoldoende gekeken naar de effecten van hun handelen op de rest van de getijden. De huidige mensen die tijdens eb de koers bepalen sluiten hun ogen niet voor het feit dat ze geen stand alone zijn en dat alles met elkaar verbonden is.

Overlevingskansen
Elke actie in de bovenstromen heeft effect op de onderstromen en vica versa. De nieuwe managers “voor holistiek” kijken in het eb daarom systemisch naar het grotere geheel van de getijden. Ze worden aangenomen om boven de partijen de onder- en bovenstromen in het werkveld in ogenschouw te nemen. Op zoek naar verbanden die effect hebben op het vergroten van de overlevingskansen.

Nieuwe koersbepalers
Deze nieuwe managers en spelers uit de nieuw ingezette ebstroom zijn het dromen voorbij. Ze doen, ze zijn de nieuwe koersbepalers. Voorbij aan verouderde principes en denkbeelden uit de vloedperiode geven ze een nieuwe werkelijkheid vorm. Ze zien dat de oude zucht naar veiligheid en controle de vloedsystemen in de staart bijt omdat ze de vooruitgang te lang ingeperkt hebben.

Ja zeggen tegen de toekomst
Vele bepalers uit de vloedperiode durven nog steeds niet het oude achter zich te laten omdat dat disloyaal voelt. Vanuit deze loyaliteit lijkt het nee zeggen – tegen het verleden – moeilijk en hierdoor ook het ja zeggen tegen de toekomst. En dat laatste wordt nu gedaan door de ebstroom.

Rechtlijnig denken
De politieke en economische vloedstelsels van de hoogconjunctuur – die steeds opnieuw analytisch inzoomen op de effecten zonder de oorzaken te onderzoeken en dus niet regelmatig systemisch uitzoomen om de grotere cyclus en de eigen rol daarbinnen in ogenschouw te nemen – verliest hierdoor snel terrein. Rechtlijnig denken lijdt sinds het doodtij niet langer tot succes, net als top down denken, strikte kaders en uitgestippelde strategieën.

Systemisch en experimenteel
Tijdens het nieuwe tij van “betekenis”, schoffelen de nieuwe koersbepalers systemisch en experimenteel de grond om en wat er opbloeit laat zich zien als een fijnmazig en fijnzinnige vervlechting van betekenis, betrokkenheid, duurzaam denken en doen. Ratio, kennis en kunde die lang leidend waren maken weer plaats voor bezieling, inspiratie en passie in de actuele dynamiek van de huidige eb samenleving.

 

Sjoerd de Vries
Sjoerd de Vries heeft als organisatie adviseur en als -coach een onderscheidende systemische signatuur in advisering en coaching. Met innovatieve systemische adviesmethoden coacht en adviseert hij bij organisatie-, team- en persoonlijke vraagstukken.

Sjoerd de Vries is de drijfveer achter het merk van Systemisch Bureau SJOERD DE VRIES. Met zijn achtergrond als bestuurder, manager en uitvoerder heeft Sjoerd zowel nationaal als internationaal ervaring met wendbare organisaties. Overheden en organisaties die sterk beïnvloed worden door maatschappelijke ontwikkelingen. Op een innovatieve wijze mengt hij analytisch en systemisch denken om oplossingen en wegen te ontdekken die on the job passend zijn en mens en organisatie helpen om zijn of haar positie te optimaliseren. Hij brengt mensen en en groepen in beweging, of dat nu (politiek) bestuurders zijn, directies, leidinggevenden of teams.
Advies | Coaching | Cursussen / Trainingen |  Contact

Pin It on Pinterest

Share This